FMC

FMC Certificiranje

Sustav unutarnjih kontrola je skup načela, metoda i postupaka unutarnjih kontrola koji je uspostavila odgovorna osoba institucije u svrhu uspješnog upravljanja i ostvarenja općih ciljeva.

Pomoću ovog certifikata shvatiti ćete detaljan pregled načela, metoda i postupaka unutarnjih kontrola, koje uspostavlja odgovorna osoba institucije s ciljem osiguranja uspješnog upravljanja. Kroz ovu edukaciju, sudionici će naučiti proces izrade dokumentacije sustava unutarnjih kontrola, što uključuje izradu Mape procesa, Knjige procesa, Registra rizika, Strategije upravljanja rizicima te ostale popratne dokumentacije koja odgovara zahtjevima Izjave o fiskalnoj odgovornosti i Zakona o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru.

Dodatno, naglasak će biti stavljen na prilagodbu ovih procesa specifičnim zahtjevima klijenta, u suradnji sa stručnim savjetnikom. Pridružite nam se kako biste stekli dublje razumijevanje sustava unutarnjih kontrola te naučili kako uspješno implementirati i održavati ove ključne procese u vašoj organizaciji.

Dizajn bez naslova (9)

Certificiranje

Certificiramo prema sljedećim normama: