ISO 37001

ISO 37001:2016 (ABMS) se može primijeniti na organizacije svih veličina i vrsta, bilo da se radi o tvrtkama, tijelima javnog sektora ili udrugama. Norma ISO 37001 navodi zahtjeve i daje smjernice za implementaciju, održavanje, pregled i unaprjeđenje sustava upravljanja za suzbijanje mita.

 

ISO 37001 pomoći će u sprječavanju, otkrivanju i rješavanju problema korupcije, bez obzira na to radi li se o korupciji unutar organizacije ili korupciji u njenu korist, korist njenih zaposlenih ili poslovnih partnera. Sustav upravljanja za borbu protiv korupcije definira zahtjeve za politikom i procedure protiv korupcije, zahtjeve za rukovođenje, posvećenost i odgovornost top menadžmenta, za nadzor odgovornog menadžera, za obaveznu edukaciju za borbu protiv korupcije, za procjenu rizika i provjere u projektu, za financijsku kontrolu, kontrolu nabave, komercijalnu kontrolu i kontrolu pri ugovaranju, za izvještavanje i praćenje, za istragu i pregled, za provođenje korektivnih mjera i stalno poboljšavanje.

 

Certifikatom ISO 37001 se dokazuje da je Vaša organizacija provela razumne i razmjerne mjere za sprječavanje podmićivanja i poštivanje zakona, povećava se ugled organizacije i izbjegavaju se troškovi i reputacijski rizici povezani s podmićivanjem i osigurava integritet organizacije vlasnicima, direktorima, zaposlenicima, regulatorima i poslovnim suradnicima.

Certificiranje

Certificiramo prema sljedećim normama: