Menadžer za upravljanje imovinom

Osposobljavanje kandidata za rad u Softveru za upravljanje imovinom, odnosno za oblikovanje Registra imovine, te za kreativno predviđanje problema koji se odnose na proces upravljanja imovinom. Upravljanje imovinom obuhvaća pronalaženje optimalnih rješenja za nastale probleme koji se mogu pojaviti na putu do ostvarenja nekog strateškog cilja, tj. cilja o kojem ovisi opstanak sustava u realnom okruženju. Pri planiranju je potrebno jednako dobro poznavati okruženje i veze sa okruženjem, kao i sam sustav.

Nakon završenog usavršavanja i položenog ispita kandidat će biti osposobljen za:

 • Rad u Softveru za upravljanje imovinom (Registar imovine)
 • Izradu misije i vizije
 • Izradu analize stanja/okruženja: SWOT, PEST, analiza ljudskih resursa, analiza dionika i analiza financijskih pokazatelja
 • Razumijevanje osnova upravljanja imovinom
 • Uvođenje baze podataka/sustava inventure za svaku jedinicu imovine posebno
 • Rješavanje tranzicijskih pitanja (povrat imovine)
 • Klasifikaciju imovine i formuliranje financijske politike u skladu s klasifikacijom
 • Procjena vrijednosti imovine
 • Računovodstvo i financijsko planiranje za imovinu (operativni izvještaji)
 • Intenzivnu financijsku analizu portfelja, imovine i projekata
 • Deregulaciju poslovnoga zakupa i poboljšanje postupaka iznajmljivanja
 • Kvantificiranje i praćenje direktnih i indirektnih subvencija vezanih za nekretnine koje uživaju zakupci i korisnici nekretnina u vlasništvu lokalne samouprave
 • Izvještavanje o imovini
 • Konsolidiranje upravljanja
 • Izrada sveobuhvatnog plana za upravljanje imovinom
 • Definiranje općih/strateških ciljeva
 • Definiranje posebnih ciljeva/prioriteta
 • Definiranje načina ostvarenja posebnih ciljeva/prioriteta
 • Kako odrediti pokazatelje uspješnosti
 • Izrada tabele „Pokazatelji rezultata i pokazatelji učinka“
 • Praćenje i evaluacija procesa upravljanja imovinom

Certificiranje

Certificiramo prema sljedećim normama: