ISO 9001

ISO 9001 je međunarodna poslovna norma koji određuje kriterije za dokumentaciju, implementaciju i certificiranje sustava upravljanja kvalitetom. Sustav upravljanja kvalitetom može se implementirati u sve organizacije bez obzira na njihovu veličinu, aktivnost i pravni status.

Sustav upravljanja kvalitetom, često nazivan QMS, je skup politika, procesa, dokumentiranih procedura i zapisa. Ova zbirka dokumentacije definira skup internih pravila koja će propisivati kako vaša tvrtka izrađuje i isporučuje proizvod ili uslugu vašim kupcima. Sustav upravljanja kvalitetom mora biti usklađen s potrebama vaše tvrtke, te proizvodima i uslugama koje pružate, a ISO 9001 standard daje smjernice kako biste bili sigurni da niste propustili važne elemente potrebne za uspješan QMS.

Posjedovanje ISO 9001 certifikata za organizaciju znači lokalnu, regionalnu i globalnu konkurentsku prednost, povećava ekonomičnost, učinkovitost i profitabilnost, podiže reputaciju organizacije, podiže pouzdanost proizvoda/usluge, povećava proces učinkovitosti pristupom procesu, smanjuje troškove te pruža sljedivost.

Postoje dvije vrste certifikacije:

  • certifikacija tvrtkinog Sustava upravljanja kvalitetom prema zahtjevima ISO 9001 te
  • certifikacija pojedinaca da budu sposobni provesti audit prema zahtjevima ISO 9001.

Certifikat sustava upravljanja kvalitetom vjerodostojna potvrda uspješne implementacije sustava upravljanja kvalitetom (QMS-a). Certifikacija se provodi nakon certifikacijskog audita kojem prethodi implemetacija sustava i interni audit.

Certifikacijom pojedinaca prema ISO 9001 normi organizacija osigurava da osoblje kontinuirano provodi procese kako bi se održala visoka razina upravljanja kvalitetom, a što se dokazuje i kasnijom recertifikacijom i sustava i pojedinaca.

Certificiranje

Certificiramo prema sljedećim normama: