ISO 14001

Međunarodna norma EN ISO 14001 je norma koja govori o zahtjevima koji se odnose na sustav upravljanja okolišem (EMS) organizacije.

Općenito je prihvaćena činjenica da proizvodne, uslužne i industrijske aktivnosti imaju utjecaj na okoliš i da prirodni resursi nisu neograničeni.

ISO 14001 je sustav upravljanja koji omogućava da su svi procesi upravljani u okviru zakonskih propisa i najbolje svjetske prakse u zaštiti okoliša.

Certifikacija prema ISO 14001 pokazuje da organizacija pruža stalni napredak u zaštiti okoliša i kontroli interakcije svojeg poslovanja s okolišem.

Certifikacija ove norme primjenjiva je na sve organizacije bez obzira na veličinu i opseg posla. Organizacije koje se certificiraju po ovoj normi daju dojam organizacije koja brine o okolišu i smanjuje količinu otpada na miminalnu razinu, pomaže u smanjenju negativnog utjecaja na okoliš štedi troškove na naknadama i novčanim kaznama, pokazuje poštivanje zakonskih zahtjeva vezanih za okoliš, doprinosi statusu odgovorne tvrtke pomaže u održavanju i poboljšanju vašeg položaja na tržištu, povećava povjerenje kupaca u Vas kao sigurnog dobavljača proizvoda i usluga.

Certificiranje

Certificiramo prema sljedećim normama: